روش‌های تبلیغ گروه‌های انحرافی در بین جوانان به صورت گسترده در جامعه به چشم می‌خورد که از آن می‌توان به علامت «X» که به صورت بوگیرهای ماشین در سطح شهر تهران توزیع شده یاد کرد که نماد یکی از گروه‌های ماسونی به نام «کابالا» است و همین علامت در روز ولنتاین با مفهوم بوسه بر روی هدایا و کارت پوستال‌ها حک می‌شود. به گزارش آتی نیوز، در ادامه فعالیت‌های گروه‌ها و فرقه‌های شیطان‌پرست در کشور، عناصر این فرقه با معرفی نمادها به عنوان مد و مسائل تزئینی در بین مردم به ویژه جوانان، به تبلیغ این فرقه انحرافی می‌پردازند. برخی از آرایشگاه‌های مردانه اخیراً نوعی جدید از اصلاح سر را در دستور کار خود قرار داده‌اند که نمادهای شیطان‌پرستان به صورت واضح بر روی سر افراد نمایان می‌شود. در این شیوه اصلاح، علامت صلیب وارونه (از نمادهای گروه‌های شیطان‌پرستی) که معنا و مفهوم ضدمسیحیت را دارد به چشم می‌خورد. گفتنی است روش‌های تبلیغ گروه‌های انحرافی در بین جوانان به صورت گسترده در جامعه به چشم می‌خورد که از آن می‌توان به علامت «X» که به صورت بوگیرهای ماشین در سطح شهر تهران توزیع شده یاد کرد که نماد یکی از گروه‌های ماسونی به نام «کابالا» است و همین علامت در روز ولنتاین با مفهوم بوسه بر روی هدایا و کارت پوستال‌ها حک می‌شود.پنجشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٩ | نظرات شما ()
Blog Skin